Job (22/42)  

1. A odpowiadając Elifas Temańczyk rzekł:
2. Izali Bogu człowiek może być pożytecznym? raczej pożyteczny jest sam sobie, mądrze się sprawując.
3. Izali się kocha Wszechmogący w tem, że się ty usprawiedliwiasz? albo co za zysk ma, gdy doskonałe pokazujesz drogi twoje?
4. Aza cię będzie karał bojąc się ciebie? albo z tobą pójdzie do sądu?
5. Azaż złość twoja nie jest wielka, i niemasz końca nieprawościom twoim?
6. Albowiemeś pobierał zastaw od braci twoich bez przyczyny, a z szat odzierałeś nagich.
7. Wodyś spracowanemu nie podał, a głodnemu odmówiłeś chleba.
8. Ale człowiekowi możnemu dałeś ziemię, a ten, który był w powadze, mieszkał w niej.
9. Wdowy puszczałeś próżne, a sierót ramiona potarłeś.
10. A przetoż ogarnęły cię sidła, a trwoży cię strach nagły.
11. Albo cię ogarnęły ciemności, iż nie widzisz? a wielkości wód okryły cię.
12. Mówisz: Izali Bóg nie jest na wysokości niebios? Spojrzyj proszę na wierzch gwiazd, jako są wysokie.
13. Przetoż mówisz: A cóż wie Bóg? izaż przez chmury sądzić będzie?
14. Obłoki są skrytością jego, iż nie widzi, a po okręgu niebieskim przechadza się.
15. Izaż ścieszki wieku przeszłego nie baczysz, którą deptali ludzie złośliwi?
16. Którzy są wykorzenieni przed czasem, a powodzią zalały się grunty ich.
17. Którzy mawiali Bogu: Odejdź od nas; cóżby im uczynił Wszechmogący?
18. Gdyż on był napełnił dobrem domy ich; (ale rada niepobożnych daleka jest odemnie.)
19. Co widząc sprawiedliwi, weselili się, a niewinny naśmiewał się z nich.
20. Zwłaszcza, iż nie była wycięta majętność nasza, lecz ostatki ich ogień pożarł.
21. Przyuczaj się, proszę, z nim przestawać, a uczyń sobie z nim pokój: boć się tak będzie szczęściło.
22. Przyjmij, proszę, z ust jego zakon, a złóż wyroki jego w sercu twojem.
23. Jeźli się nawrócisz do Wszechmocnego, zbudowany będziesz, a oddalisz nieprawość od przybytku twego:
24. Tedy nakładziesz po ziemi wybornego złota; a złota z Ofir, jako kamienia z potoku.
25. I będzie Wszechmocny wybornem złotem twojem, i srebrem, i siłą twoją.
26. Tedy się w Wszechmocnym rozkochasz, a podniesiesz ku Bogu oblicze twoje.
27. Będziesz mu się modlił, a wysłucha cię, i śluby twoje oddasz mu.
28. Bo cokolwiek postanowisz, będzieć się darzyło, a na drogach twoich rozjaśni się światłość.
29. Gdy inni zniżeni będą, ty rzeczesz: Jam jest wywyższon; bo tego, co jest uniżonych oczów, Bóg zbawia.
30. Wybawi i tego, który nie jest niewinny, i wybawion będzie w czystości rąk twoich.

  Job (22/42)