Job (18/42)  

1. A odpowiadając Bildad Suhytczyk rzekł:
2. Dokądże nie uczynicie końca mowom? pomyślcie pierwej, a potem mówić będziemy.
3. Czemuż nas poczytają jako bydło? zdajemy się mu przemierzłymi, jako sami widzicie.
4. Ty, który duszę twoję tracisz w zapalczywości twojej, azaż dla ciebie będzie opuszczona ziemia, a będą przeniesione skały z miejsca swego?
5. Owszem, światłość niepobożnych zgaśnie, i nie będzie świeciła iskra ognia ich.
6. Światło się zaćmi w przybytku jego, i pochodnia jego nad nim zgaśnie.
7. Ściśnione będą kroki siły jego, a porazi go rada jego.
8. Bo zawiodą w sieci nogi jego, i w uwikłaniu chodzić będzie.
9. Uchwyci go sidło za piętę jego, i przemoże go łupieżca.
10. Skryty jest w ziemi powróz jego, a samołówka jego na ścieszce.
11. Zewsząd go straszyć będą strachy, a nacierać będą na nogi jego.
12. Wymorzy się głodem siła jego, a zginienie pogotowiu jest przy boku jego.
13. Pożre żyły skóry jego, pożre członki jego pierworodny śmierci.
14. Ufanie jego będzie wykorzenione z przybytku jego, a przywiedzie go do króla strachów.
15. Będzie mieszkał strach w przybytku jego, chociaż nie był jego, a siarką będzie potrząśnione mieszkanie jego.
16. Ze spodku korzeń jego uschnie, a z wierzchu będzie obcięta gałąź jego.
17. Pamiątka jego zginie z ziemi, a imienia jego nie wspomną po ulicach.
18. Wypędzą go z światłości do ciemności, a z okręgu świata wyrzucą go.
19. Nie będzie syn ani wnuk między ludem jego, i nikt nie pozostanie w mieszkaniach jego.
20. Nade dniem jego zdumiewają się potomkowie, a przodków ogarnie strach.
21. Takoweć są mieszkania niezbożnego, i do tego przychodzi temu, który nie zna Boga.

  Job (18/42)