2Timothy (2/4)  

1. Przetoż ty, synu mój! zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie;
2. A coś słyszał ode mnie przed wieloma świadkami, tegoż się powierz wiernym ludziom, którzy by sposobni byli i inszych nauczać.
3. Przetoż ty cierp złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.
4. Żaden, który żołnierkę służy, nie wikle się sprawami tego żywota, aby się temu, od którego za żołnierza przyjęty jest, podobał.
5. A choćby się też kto potykał, nie bywa koronowany, jeźliby się przystojnie nie potykał.
6. Oracz, który pracuje, ma najprzód pożytki odbierać.
7. Rozumiej, co mówię, a Pan niech ci da we wszystkiem wyrozumienie.
8. Pamiętaj, iż Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawidowego, według Ewangielii mojej,
9. W której cierpię złe, jakoby złoczyńca, aż do związek; aleć słowo Boże nie jest związane.
10. Przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną.
11. Wierna jest ta mowa; albowiem jeźliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy.
12. Jeźli cierpimy, z nim też królować będziemy; jeźli się go zapieramy, i on się nas zaprze.
13. Jeźliśmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może.
14. Te rzeczy przypominaj, oświadczając przed obliczem Pańskiem, aby się nie wdawali w spory około słów, co ku niczemu nie jest pożyteczne, tylko ku podwróceniu tych, którzy słuchają.
15. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy.
16. A świeckim próżnomównościom czyń wstręt; albowiem postępują ku większej niepobożności.
17. A mowa ich szerzy się jako kancer (rak), z których jest Hymeneusz i Filetus,
18. Którzy względem prawdy celu uchybili, gdy powiadają, iż się już stało zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych.
19. A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego; i Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe.
20. A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.
21. Jeźliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconem i użytecznem Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanem.
22. Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
23. Chroń się też gadek głupich i nieumiejętnych, wiedząc, iż rodzą zwady.
24. Ale sługa Pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający;
25. Który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy,
26. Aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła dyjabelskiego, od którego pojmani są ku czynieniu woli jego.

  2Timothy (2/4)