Psalms (93/150)  

1. KAUN-O, iei nanmwarki. E kin ketin kapwatkihda roson oh lingan. Sampah tengedi nan dewe oh sohte kak mwekid.
2. Maing KAUN, mwoalomwi me tengeteng sang mahs kohdo lel met, oh komw ketiketier mwohn tepin kawa.
3. Maing KAUN, kepin madau kan kin ngiringirisek; re kin ngiringirsengki ngihl laud.
4. KAUN-O me ketin kaunda nanleng, sapwellime manaman laud sang ngiringirisek en nan madau, pil kehlailasang iloak en madau kan.
5. Maing KAUN, sapwellimomwi kosonned akan me poatopoat, oh Tehnpasomwio me inenen sarawi, met oh pil kohkohlahte.

  Psalms (93/150)