Psalms (8/150)  

1. Maing KAUN, at Kaun, sapwellimomwi roson lapalap kin sansal wasa koaros nin sampah! Kapingpomwi kin leldawohng nanleng;
2. seri kan oh seri pwelel kan pil kin kapinga komwi. Komwi me ketin kauwadahr kelen mahwen ong sapwellimomwi imwintihti kan, pwe en irehdi irail koaros me kin pelian komwi.
3. Ni ei kin kilangdawohng pahnlahng, iei wiepen nin limomwi, maram oh usu kan me komw ketin koasoanedier nan dewerail-%
4. dahkot aramas, me komwi kin ketin kupwukupwure; aramas mwahl, me komwi kin ketin apwahpwalih?
5. Komwi me ketin koasoanehdi aramas pwe komwihte me re pahn patopato pah; komwi me ketin kamwarehkinirailda lingan oh wahu.
6. Komwi me ketin koasoanehdi pwe en kaunda wiepen nin limomwi koaros, komwi me pil kasapwiladahng pohnangin mehkoaruhsie.
7. sihpw oh kou koaros, oh pil mahn lawalo kan;
8. menpihr kan oh mwahmw akan, oh mehkoaros me kin aude nan madau.
9. Maing KAUN, at Kaun, sapwellimomwi roson lapalap kin sansal wasa koaros nin sampah!

  Psalms (8/150)