Psalms (123/150)  

1. Maing KAUN, I patohwan saradawohng komwi, nanleng wasa me komwi kin ketin kakaun.
2. Maing KAUN, at Koht, duwen sounpapah men eh kin uh pahn eh kaun, duwen sounpapah lih men eh kin uh pahn eh lih kaun, ih duwen at pahn patohwan saradahng komwi, komwi lao pahn ketin kupwurei kiht.
3. Maing KAUN, komw ketin kupwurkalahngan, komw ketin kupwur kalahngan ong kiht; se weikeklahr kowahlap.
4. E wereilahr at wie lokolongki kepweikeng en me kepwehpwe kan oh mwamwahlahr pahn me kin kahrehiong kiht nan kehnaudek kan.

  Psalms (123/150)