Numbers (34/36)  

1. KAUN-O ketikihong Moses
2. kaweid pwukat pwehn patohwanohng mehn Israel ko: “Ni amwail pahn pedolong nan Kenan, sahpw me I pahn kihong kumwail, eri, iet pahn mwomwen irepen sahpwo.
3. Irepen palieir pahn sang nan sapwtehn en Sin oh peianla irepen wehin Edom. E pahn tepisang ni palimese ni palieir en imwin Sehden Mehla.
4. Mwuhr e ahpw pahn wetilahng palieir kolahng Wasahn Kot en Akrappim oh kolahng Sin lellahng palieir en Kades Parnea. Mwuhr e ahpw pahn wet kolahng ni paliepeng en palikapi kolahng Asar Addar oh douluhllahng Asmon,
5. wasa e pahn wet peianla wahwo ni irepen Isip oh ididi ni Sehd Mediderenien.
6. “Sehd Mediderenien me pahn wia irepen palikapi.
7. “Irepen paliepeng pahn inen sang Sehd Mediderenien lel Nahna Or,
8. oh sang mwo kolahng Wasahn Kot en Amad. E ahpw pahn douluhllahng Sedad,
9. oh kolahng Sipron, oh pahn ididi ni Asar Enan.
10. “Irepen palimese pahn inen sang Asar Enan kolahng Sepahm.
11. E ahpw pahn wet kohdilahng palieir ong Arpel, palimese en Ain, ahpw kolahng ni dohl akan ni palimesehn oaroahr en Lehen Kalili,
12. ahpw tang kodihla palieir ni keilen Pillap Sordan kolahng Sehden Mehla. “Ih met irepe pahieu en sapwamwail.”
13. Moses eri patohwanohng mehn Israel ko, “Ih sahpwo met me kumwail pahn usuhski, sahpw me KAUN-O ketin kilelehiong kadaudok duwau elep.
14. Kadaudok kan en Reupen oh Kad oh palimesehn kadaudok en Manase aleier sapwarail, me nehnepesengehr nin duwen ar peneinei kan,
15. ni palimesehn Sordan, sallahng Seriko.”
16. KAUN-O ketin mahsanihong Moses,
17. “Samworo Eleasar oh Sosua, nein Nun, pahn nehkpeseng sahpwo ong aramas akan.
18. Pil ale emen kaun sang ni ehuehu kadaudok pwe re en sewese nehk sahpwo.”
19. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
20. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
21. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
22. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
23. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
24. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
25. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
26. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
27. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
28. Iet ohl akan me KAUN-O ketin pilada:
29. Ih ohl pwukat me KAUN-O ketin kilelehdi pwe re en nehkpeseng sahpwo ong mehn Israel kan nan wehin Kenan.

  Numbers (34/36)