Numbers (2/36)  

1. KAUN-O ketikihong Moses oh Aaron kaweid pwukat.
2. Ahnsou me mehn Israel kan pahn kauwada imwarail impwal kan, emenemen pahn mi pahn pilaik en eh pwihnlap oh mi pahn pilaik en eh peneinei. Re pahn kauwada imwarail impwal kan kapilkipene Impwalo.
3. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
4. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
5. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
6. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
7. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
8. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
9. Irail kan me mi pahn pilaik en Suda pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palimese, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Suda me pahn tiengki kaparo.
10. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
11. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
12. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
13. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
14. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
15. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
16. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Reupen pahn wiahda pwihn kei oh kuwada imwarail impwal kan ni palieir, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Reupen me pahn keriaun mwekid.
17. Mehn Lipai kan pahn mwekidwei oh wa Impwalo mwurin pwihnlap riau me tiengo, oh mwohn pwihnlap riau me alu mwuhro. Ehuehu pwihnlap pahn mwekidwei ni soangen koasoanditeieu duwehte ar koasoandi ni ar pahn kin kauwada imwarail impwal kan, ni ehuehu pwihnlap pahn ar pilaik.
18. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
19. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
20. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
21. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
22. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
23. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
24. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Epraim pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni palikapi, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Epraim me pahn mwekid kesiluh.
25. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
26. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
27. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
28. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
29. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
30. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
31. Irail kan me mi pahn pilaik en pwihnlap en Dan pahn wiahda pwihn kei oh kauwada imwarail impwal kan ni paliepeng, pahn kaweidpen arail kaun pwukat: Pwihnlap en Dan me pahn mwekid keieu mwuhr.
32. Uwen tohtohn mehn Israel koaros patpene me towehda pwihnlap akan, irail me 603,550.
33. Duwen KAUN-O eh ketin koasoanediong Moses, mehn Lipai ko sohte iang patehng wadawaden mehn Israel ko.
34. Mehn Israel ko eri kapwaiada mehkoaros me KAUN-O mahsanihong Moses. Re kauwada imwarail impwal, emenemen aramas pahn eh pilaik, oh re mwekidwei, emenemen iang pein eh peneinei.

  Numbers (2/36)