Psalms 51/150   

[برای سالار مغنیان. مزمور داود وقتی که ناتان نبی بعد از در آمدنش به بَتْشَبَع نزد او آمد] ای خدا به حسب رحمت خود بر منرحم فرما؛ به حسب کثرت رأفتخویش گناهانم را محو ساز. .1
مرا از عصیانم به کلی شست و شو ده و از گناهم مرا طاهر کن. .2
زیرا که من به معصیت خود اعتراف می‌کنم و گناهم همیشه در نظر من است. .3
به تو و به تو تنها گناه ورزیده، و در نظر تو این بدی را کرده‌ام، تا در کلام خود مُصّدَق گردی و در داوری خویش مُزکّیٰ شوی. .4
اینک، در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. .5
اینک، به راستیِ در قلب راغب هستی. پس حکمت را در باطن من به من بیاموز. .6
مرا با زوفا پاک کن تا طاهر شوم. مرا شست و شو کن تا از برف سفیدتر گردم. .7
شادی و خرمی را به من بشنوان تا استخوانهایی که کوبیده‌ای به وجد آید. .8
روی خود را از گناهانم بپوشان و همهٔٔ خطایای مرا محو کن. .9
ای خدا دل طاهر در من بیافرین و روح مستقیم در باطنم تازه بساز. .10
مرا از حضور خود مینداز، و روح قدوس خود را از من مگیر. .11
شادیِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا تأیید فرما. .12
آنگاه طریق تو را به خطاکاران تعلیم خواهم داد، و گناهکاران بسوی تو بازگشت خواهند نمود. .13
مرا از خونها نجات ده! ای خدایی که خدای نجات من هستی! تا زبانم به عدالت تو ترنّم نماید. .14
خداوندا لبهایم را بگشا تا زبانم تسبیح تو را اخبار نماید. .15
زیرا قربانی را دوست نداشتی والا می‌دادم. قربانیِ سوختنی را پسند نکردی. .16
قربانی‌های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. .17
به رضامندیِ خود بر صهیون احسان فرما وحصارهای اورشلیم را بنا نما. .18
آنگاه از قربانی‌های عدالت و قربانی‌های سوختنیِ تمام راضی خواهی شد و گوساله‌ها بر مذبح تو خواهند گذرانید. .19

  Psalms 51/150