Psalms 150/150     

هلّلویاه! خدا را در قدس او تسبیحبخوانید. در فلکِ قوّت او، او را تسبیح بخوانید! .1
او را به‌سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. .2
او را به آواز کَرِنّا تسبیحبخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. .3
او را با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید. .4
او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوشصدا تسبیح بخوانید. .5
هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هلّلویاه! .6

  Psalms 150/150