Titus (3/3)    

1. Minn dem om å underordne sig under myndigheter og øvrigheter, å være lydige, rede til all god gjerning,
2. ikke å spotte nogen, ikke å være stridslystne, men milde, og vise all saktmodighet mot alle mennesker.
3. For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;
4. men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene blev åpenbaret,
5. frelste han oss, ikke for rettferdige gjerningers skyld som vi hadde gjort, men efter sin miskunn, ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den Hellige Ånd,
6. som han rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser.
7. forat vi, rettferdiggjort ved hans nåde, efter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.
8. Det er et troverdig ord, og dette vil jeg at du skal innprente, forat de som tror på Gud, må legge vinn på å gjøre gode gjerninger. Dette er godt og nyttig for menneskene;
9. men dårlige stridsspørsmål og ættetavler og kiv og trette om loven skal du holde dig fra; for de er unyttige og gagnløse.
10. Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til,
11. for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.
12. Når jeg sender Artemas eller Tykikus til dig, da gjør dig umak for å komme til mig i Nikopolis; for der har jeg tenkt å bli vinteren over.
13. Zenas, den lovkyndige, og Apollos skal du med omhu hjelpe på vei, forat intet skal fattes dem.
14. Også våre må lære å gjøre gode gjerninger, alt efter som det er trang til, forat de ikke skal være uten frukt.
15. Alle som er hos mig, hilser dig. Hils dem som elsker oss i troen! Nåden være med eder alle!

  Titus (3/3)