Romans (12/16)  

1. Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer - dette er eders åndelige gudstjeneste -
2. og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!
3. For ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til enhver iblandt eder at han ikke skal tenke høiere enn han bør tenke, men tenke så at han tenker sindig, alt efter som Gud har tilmålt enhver hans mål av tro.
4. For likesom vi har mange lemmer på ett legeme, men ikke alle lemmene har samme gjerning,
5. således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.
6. Og da vi har ulike nådegaver, alt efter den nåde som er oss gitt, så la oss, om vi har profetisk gave, bruke den efter som vi har tro til,
7. eller om vi har en tjeneste, ta vare på tjenesten, eller om en er lærer, på lærdommen,
8. eller om en skal formane, på formaningen; den som utdeler, gjøre det med ærlig hu; den som er forstander, være det med iver; den som gjør barmhjertighet, gjøre det med glede!
9. Kjærligheten være uten skrømt; avsky det onde, hold fast ved det gode!
10. Vær ømhjertede mot hverandre i broderkjærlighet; kappes om å hedre hverandre!
11. Vær ikke lunkne i eders iver; vær brennende i ånden; tjen Herren!
12. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.
13. Ta eder av de hellige i deres trang; legg vinn på gjestfrihet!
14. Velsign dem som forfølger eder; velsign, og forbann ikke!
15. Gled eder med de glade, og gråt med de gråtende!
16. Ha ett sinnelag mot hverandre; attrå ikke det høie, men hold eder gjerne til det lave; vær ikke selvkloke!
17. Gjengjeld ikke nogen ondt med ondt; legg vinn på det som godt er, for alle menneskers åsyn!
18. Såfremt det er mulig, da hold I på eders side fred med alle mennesker!
19. Hevn eder ikke selv, mine elskede, men gi vreden rum! for det er skrevet: Mig hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, sier Herren.
20. Om da din fiende hungrer, så gi ham å ete; om han tørster, gi ham å drikke! for når du gjør dette, sanker du gloende kull på hans hode.
21. La dig ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode!

  Romans (12/16)