Psalms (98/150)  

1. En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.
2. Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øine.
3. Han har kommet i hu sin miskunnhet og sin trofasthet mot Israels hus; alle jordens ender har sett vår Guds frelse.
4. Rop med glede for Herren, all jorden, bryt ut i jubel og lovsang!
5. Lovsyng Herren til citar, til citar og med sangens røst,
6. til trompeter og basunens røst! Rop med fryd for kongens, Herrens åsyn!
7. Havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der!
8. Strømmene klappe i hender, fjellene juble alle sammen
9. for Herrens åsyn, for han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike med rettferdighet og folkene med rettvishet.

  Psalms (98/150)