Psalms (97/150)  

1. Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!
2. Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.
3. Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.
4. Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.
5. Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.
6. Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.
7. Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!
8. Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!
9. For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.
10. I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.
11. Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.
12. Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!

  Psalms (97/150)