Psalms (93/150)  

1. Herren er blitt konge, han har klædd sig i høihet; Herren har klædd sig, har omgjordet sig med styrke, og jorderike står fast, det rokkes ikke.
2. Fast er din trone fra fordums tid; fra evighet er du.
3. Strømmer har opløftet, Herre, strømmer har opløftet sin røst, strømmer opløfter sin brusen.
4. Mere enn røsten av de store, de herlige vann, havets brenninger, er Herren herlig i det høie.
5. Dine vidnesbyrd er såre trofaste; for ditt hus sømmer sig hellighet, Herre, så lenge dagene varer.

  Psalms (93/150)