Psalms (82/150)  

1. En salme av Asaf. Gud står i Guds menighet; midt iblandt guder* holder han dom: / {* SLM 82, 6.}
2. Hvor lenge vil I dømme urettferdig og holde med de ugudelige? Sela.
3. Døm den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett!
4. Redd den ringe og trengende, frels ham fra de ugudeliges hånd!
5. De skjønner intet, og de forstår intet, de vandrer i mørke; alle jordens grunnvoller vakler.
6. Jeg har sagt: I er guder, og I er alle den Høiestes sønner.
7. Men sannelig, som mennesker skal I dø, og som en av fyrstene skal I falle.
8. Reis dig, Gud, hold dom over jorden! For du har alle hedningene i eie!

  Psalms (82/150)