Psalms (81/150)  

1. Til sangmesteren, efter Gittit*; av Asaf. / {* SLM 8, 1.}
2. Juble for Gud, vår styrke, rop med glede for Jakobs Gud!
3. Stem i sang og la pauken lyde, den liflige citar tillikemed harpen!
4. Støt i basun i måneden*, ved fullmånen, på vår høitids dag! / {* 2MO 12, 2 fg.}
5. For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud.
6. Han satte det til et vidnesbyrd i Josef da han* drog ut gjennem Egyptens land. - Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente:** / {* d.e. Josef.} / {** 5MO 4, 33 fg. 5, 22 fg.}
7. Jeg fridde hans skulder fra byrden, hans hender slapp fri fra bærekurven.
8. I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut; jeg svarte dig, skjult i tordenskyen, jeg prøvde dig ved Meriba-vannene. Sela.
9. Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig! Israel, o, at du vilde høre mig:
10. Det skal ikke være nogen fremmed gud hos dig, og du skal ikke tilbede utlendingens gud.
11. Jeg er Herren din Gud, som førte dig op av Egyptens land; lukk din munn vidt op, at jeg kan fylle den!
12. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel vilde ikke lyde mig.
13. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårdhet, forat de skulde vandre i sine egne onde råd.
14. O, at mitt folk vilde høre mig, og at Israel vilde vandre på mine veier!
15. Om en liten stund vilde jeg da ydmyke deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere.
16. De som hater Herren, skulde smigre for dem, og deres tid skulde vare evindelig.
17. Og han skulde fø dem med den beste hvete, og jeg skulde mette dig med honning fra klippen.

  Psalms (81/150)