Psalms (8/150)  

1. Til sangmesteren, efter Gittit*; en salme av David. / {* kanskje en toneart som har hatt sitt navn av byen Gat.}
2. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!
3. Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.
4. Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,
5. hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!
6. Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.
7. Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,
8. får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,
9. himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.
10. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!

  Psalms (8/150)