Psalms (76/150)  

1. Til sangmesteren på strengelek; en salme av Asaf; en sang.
2. Gud er kjent i Juda, hans navn er stort i Israel.
3. Og han reiste sin hytte i Salem og sin bolig på Sion.
4. Der sønderbrøt han buens lyn, skjold og sverd og krig. Sela.
5. Strålende er du, herlig fremfor røverfjellene*. / {* d.e. de rovgjerrige verdensriker.}
6. Mennene med det sterke hjerte er blitt et rov; de sover sin søvn, og ingen av de veldige menn fant sine hender.
7. Ved din trusel, Jakobs Gud, falt både vogn og hest i dyp søvn.
8. Du - forferdelig er du, og hvem kan bli stående for ditt åsyn når du blir vred?
9. Fra himmelen lot du høre dom; jorden fryktet og blev stille,
10. da Gud reiste sig til dom for å frelse alle saktmodige på jorden. Sela.
11. For menneskets vrede blir dig til pris; med enda større vrede omgjorder du dig.
12. Gjør løfter og gi Herren eders Gud det I har lovt! Alle de som er omkring ham, skal komme med gaver til den Forferdelige.
13. Han kuer fyrstenes stolte ånd, forferdelig for kongene på jorden.

  Psalms (76/150)