Psalms (75/150)  

1. Til sangmesteren; "Forderv ikke"*; en salme av Asaf; en sang. / {* SLM 57, 1.}
2. Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger.
3. For [så sier Herren]: Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet.
4. Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela.
5. Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn!
6. Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke!
7. For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken* - / {* nemlig: kommer vår frelse.}
8. nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.
9. For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.
10. Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud.
11. Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.

  Psalms (75/150)