Psalms (74/150)  

1. En læresalme av Asaf. Hvorfor, Gud, har du forkastet oss for evig tid? Hvorfor ryker din vrede mot den hjord du før?
2. Kom i hu din menighet, som du vant din i fordums tid, som du gjenløste til å være din arvs stamme, Sions berg, hvor du tok bolig!
3. Opløft dine trin til de evige grushoper! Alt har fienden fordervet i helligdommen.
4. Dine motstandere har brølt midt i ditt forsamlingshus; de har satt sine egne tegn op til tegn.
5. Det var et syn som når økser løftes i tykke skogen.
6. Og nu, alt det som fantes av billedverk, det slo de sønder med øks og hammer.
7. De har satt ild på din helligdom; like til grunnen har de vanhelliget ditt navns bolig.
8. De har sagt i sitt hjerte: Vi vil ødelegge dem alle tilsammen! De har opbrent alle Guds forsamlingshus i landet.
9. Våre egne tegn ser vi ikke; det er ikke nogen profet mere, ikke nogen hos oss som vet hvor lenge det skal vare.
10. Hvor lenge, Gud, skal motstanderen håne, fienden forakte ditt navn evindelig?
11. Hvorfor drar du din hånd, din høire hånd tilbake? Ta den ut av din barm og ødelegg!
12. Gud er dog min konge fra fordums tid, han som skaper frelse på den vide jord.
13. Du er den som skilte havet med din styrke, knuste dragenes hoder på vannene.
14. Du sønderslo Leviatans* hoder, du gav den til føde for ørkenens folk. / {* d.e. et stort sjødyr.}
15. Du lot kilde og bekk bryte frem, du uttørket evige strømmer.
16. Dig hører dagen til, dig også natten; du har skapt himmellysene og solen.
17. Du har fastsatt alle jordens grenser; sommer og vinter - du har dannet dem.
18. Kom dette i hu: Fienden har hånet Herren, og et dårlig folk har foraktet ditt navn!
19. Overgi ikke din turteldue til den mordlystne skare, glem ikke dine elendiges skare evindelig!
20. Se til pakten! For landets mørke steder er fulle av volds boliger.
21. La ikke den undertrykte vende tilbake med skam, la den elendige og fattige love ditt navn!
22. Reis dig, Gud, før din sak, kom i hu at du blir hånet av dåren hele dagen!
23. Glem ikke dine fienders røst, dine motstanderes bulder, som stiger op all tid!

  Psalms (74/150)