Psalms (70/150)  

1. Til sangmesteren; av David; til ihukommelse.
2. Gud, kom for å utfri mig! Herre, skynd dig å hjelpe mig!
3. La dem som står mig efter livet, bli til skam og spott! La dem som ønsker min ulykke, vike tilbake og bli til skamme!
4. La dem som sier: Ha, ha, vende tilbake for sin skjensels skyld!
5. La dem fryde og glede sig i dig, alle de som søker dig, og la dem som elsker din frelse, alltid si: Høilovet være Gud!
6. For jeg er elendig og fattig; Gud, skynd dig til mig! Du er min hjelp og min frelser; Herre, dryg ikke!

  Psalms (70/150)