Psalms (67/150)  

1. Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang.
2. Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,
3. forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.
4. Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.
5. Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.
6. Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.
7. Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.
8. Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.

  Psalms (67/150)