Psalms (47/150)  

1. Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.
2. Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.
3. For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.
4. Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.
5. Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.
6. Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.
7. Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!
8. For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!
9. Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.
10. Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.

  Psalms (47/150)