Psalms (4/150)  

1. Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David.
2. Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!
3. I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.
4. Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.
5. Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.
6. Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!
7. Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!
8. Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.
9. I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.

  Psalms (4/150)