Psalms (33/150)  

1. Juble, I rettferdige, i Herren! For de opriktige sømmer sig lovsang.
2. Pris Herren med citar, lovsyng ham til tistrenget harpe!
3. Syng en ny sang for ham, spill liflig med frydesang!
4. For Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.
5. Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.
6. Himlene er skapt ved Herrens ord, og all deres hær ved hans munns ånde.
7. Han samler havets vann som en dynge, han legger de dype vann i forrådshus.
8. All jorden frykte for Herren, for ham beve alle de som bor på jorderike!
9. For han talte, og det skjedde; han bød, og det stod der.
10. Herren omstøter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.
11. Herrens råd står fast evindelig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
12. Salig er det folk hvis Gud Herren er, det folk han har utvalgt til sin arv.
13. Fra himmelen skuer Herren ned han ser alle menneskenes barn.
14. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden,
15. han som har skapt deres hjerter alle sammen, han som gir akt på alle deres gjerninger.
16. En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft.
17. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke.
18. Se, Herrens øie ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet,
19. for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød.
20. Vår sjel bier på Herren; han er vår hjelp og vårt skjold.
21. For i ham fryder vårt hjerte sig, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn.
22. Din miskunnhet, Herre, være over oss, således som vi håper på dig!

  Psalms (33/150)