Psalms (32/150)  

1. Av David; en læresalme. Salig er den hvis overtredelse er forlatt, hvis synd er skjult.
2. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og i hvis ånd det ikke er svik.
3. Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.
4. For dag og natt lå din hånd tungt på mig, min livssaft svant som ved sommerens tørke. Sela.
5. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.
6. Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.
7. Du er mitt skjul, du vokter mig for trengsel; med frelses jubel omgir du mig. Sela.
8. Jeg vil lære dig og vise dig den vei du skal vandre; jeg vil gi dig råd med mitt øie.
9. Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.
10. Den ugudelige har mange piner, men den som setter sin lit til Herren, ham omgir han med miskunnhet.
11. Gled eder i Herren og fryd eder, I rettferdige, og juble, alle I opriktige av hjertet!

  Psalms (32/150)