Psalms (29/150)  

1. En salme av David. Gi Herren, I Guds sønner, gi Herren ære og makt!
2. Gi Herren hans navns ære, tilbed Herren i hellig prydelse!
3. Herrens røst er over vannene, ærens Gud tordner, Herren over de store vann.
4. Herrens røst lyder med kraft, Herrens røst med herlighet.
5. Herrens røst bryter sedrer, Herren sønderbryter Libanons sedrer,
6. og han får dem til å hoppe som en kalv, Libanon og Sirjon som en ung villokse.
7. Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer.
8. Herrens røst får ørkenen til å beve, Herren får Kades' ørken til å beve.
9. Herrens røst får hindene til å føde og gjør skogene bare, og i hans tempel sier alt: Ære!
10. Herren tronte på vannflommens tid, og Herren troner som konge evindelig.
11. Herren skal gi sitt folk kraft, Herren skal velsigne sitt folk med fred.

  Psalms (29/150)