Psalms (26/150)  

1. Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.
2. Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!
3. For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.
4. Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.
5. Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.
6. Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,
7. for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.
8. Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.
9. Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,
10. som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!
11. Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!
12. Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.

  Psalms (26/150)