Psalms (20/150)  

1. Til sangmesteren; en salme av David.
2. Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!
3. Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!
4. Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.
5. Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!
6. Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!
7. Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.
8. Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.
9. De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.
10. Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!

  Psalms (20/150)