Psalms (16/150)  

1. En gyllen sang av David. Bevar mig, Gud! for jeg tar min tilflukt til dig.
2. Jeg sier til Herren: Du er min Herre; jeg har intet gode utenfor dig -
3. idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.
4. Mange sorger skal de ha som kjøper sig andre*; jeg vil ikke utgyde deres** drikkoffere av blod og ikke ta deres navn på mine leber***. / {* d.e. andre guder.} / {** d.e. avgudenes.} / {*** 2MO 23, 13.}
5. Herren er min tilfalne del og mitt beger; du gjør min lodd herlig.
6. En lodd er tilfalt mig som er liflig, og en arv som behager mig.
7. Jeg vil love Herren, som gav mig råd; også om nettene minner mine nyrer mig om det.
8. Jeg setter alltid Herren for mig; for han er ved min høire hånd, jeg skal ikke rokkes.
9. Derfor gleder mitt hjerte sig, og min ære* fryder sig; også mitt kjød skal bo i trygghet. / {* d.e. sjel.}
10. For du skal ikke overlate min sjel til dødsriket, du skal ikke la din hellige se forråtnelse.
11. Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

  Psalms (16/150)