Psalms (150/150)    

1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving!
2. Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde!
3. Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar!
4. Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite!
5. Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener!
6. Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

  Psalms (150/150)