Psalms (149/150)  

1. Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling!
2. Israel glede sig i sin skaper, Sions barn fryde sig i sin konge!
3. De skal love hans navn med dans, lovsynge ham til pauke og citar.
4. For Herren har behag i sitt folk, han pryder de saktmodige med frelse.
5. De fromme skal fryde sig i herlighet, de skal juble på sitt leie.
6. Lovsang for Gud er i deres munn og et tveegget sverd i deres hånd,
7. for å fullbyrde hevn over hedningene, straff over folkene,
8. for å binde deres konger med lenker og deres fornemme menn med jernbånd,
9. for å fullbyrde foreskreven straffedom over dem. Dette er en ære for alle hans fromme. Halleluja!

  Psalms (149/150)