Psalms (146/150)  

1. Halleluja! Min sjel, lov Herren!
2. Jeg vil love Herren så lenge jeg lever; jeg vil lovsynge min Gud så lenge jeg er til.
3. Sett ikke eders lit til fyrster, til et menneskebarn, hos hvem det ikke er frelse!
4. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord; på den samme dag er det forbi med hans tankes råd.
5. Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud, hvis håp står til Herren, hans Gud,
6. som gjorde himmel og jord, havet og alt hvad i dem er, som er trofast til evig tid,
7. som hjelper de undertrykte til deres rett, som gir de hungrige brød. Herren løser de bundne,
8. Herren åpner de blindes øine, Herren opreiser de nedbøiede, Herren elsker de rettferdige,
9. Herren bevarer de fremmede; farløse og enker holder han oppe, men de ugudeliges vei gjør han kroket.
10. Herren skal være konge evindelig, din Gud, Sion, fra slekt til slekt. Halleluja!

  Psalms (146/150)