Psalms (138/150)  

1. Av David. Jeg vil prise dig av hele mitt hjerte, for gudenes* øine vil jeg lovsynge dig. / {* SLM 82, 1. 6. JOH 10, 34.}
2. Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.
3. Den dag jeg ropte, svarte du mig; du gjorde mig frimodig, i min sjel kom det styrke.
4. Herre! Alle jordens konger skal prise dig når de får høre din munns ord.
5. Og de skal synge om Herrens veier; for Herrens ære er stor,
6. for Herren er ophøiet, og han ser til den ringe, og den stolte kjenner han langt fra.
7. Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.
8. Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!

  Psalms (138/150)