Psalms (132/150)  

1. En sang ved festreisene. Herre, gi David lønn for hans møie,
2. han som tilsvor Herren, gav Jakobs Veldige det løfte:
3. Jeg vil ikke gå inn i mitt huses telt, jeg vil ikke stige op på min sengs leie,
4. jeg vil ikke unne mine øine søvn, mine øielokk slummer,
5. før jeg finner et sted for Herren, en bolig for Jakobs Veldige!
6. Se, vi hørte om den* i Efrata**, vi fant den i skogsbygden***. / {* d.e. paktens ark.} / {** 1MO 35, 19.} / {*** Kirjat-Jearim.}
7. Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbede for hans føtters skammel.
8. Reis dig, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark!
9. La dine prester klæ sig i rettferd og dine fromme rope med fryd!
10. For Davids, din tjeners skyld vise du ikke din salvedes åsyn tilbake!
11. Herren har svoret David en sann ed, som han ikke vil gå fra: Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone;
12. dersom dine barn holder min pakt og mine vidnesbyrd, som jeg vil lære dem, da skal også deres barn for all tid sitte på dine trone.
13. For Herren har utkåret Sion, han har attrådd det til sin bolig:
14. Dette er mitt hvilested til evig tid; her vil jeg bo, fordi jeg har attrådd det.
15. Dets mat vil jeg velsigne, dets fattige vil jeg mette med brød,
16. og dets prester vil jeg klæ med fryd.
17. Der vil jeg la et horn vokse op for David, gjøre i stand en lampe for min salvede.
18. Hans fiender vil jeg klæ i skam, men på ham skal hans krone stråle.

  Psalms (132/150)