Psalms (126/150)  

1. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende;
2. da fyltes vår munn med latter, og vår tunge med jubel, da sa de iblandt hedningene: Store ting har Herren gjort imot disse.
3. Store ting har Herren gjort imot oss; vi blev glade.
4. Herre, la våre fanger vende tilbake likesom bekker i sydlandet*! / {* likesom disse efter å ha vært uttørket i heten atter fylles når Herren sender regn.}
5. De som sår med gråt, skal høste fryderop.
6. De går gråtende og bærer den de strør ut; de kommer hjem fryderop og bærer sine kornbånd.

  Psalms (126/150)