Psalms (117/150)  

1. Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!
2. For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

  Psalms (117/150)