Psalms (113/150)  

1. Halleluja! Lov, I Herrens tjenere, lov Herrens navn!
2. Herrens navn være lovet fra nu av og inntil evig tid!
3. Fra solens opgang til dens nedgang er Herrens navn høilovet.
4. Herren er ophøiet over alle hedninger, hans ære er over himmelen.
5. Hvem er som Herren vår Gud, han som troner så høit,
6. som ser så dypt ned, i himmelen og på jorden,
7. som reiser den ringe av støvet, ophøier den fattige av skarnet
8. for å sette ham hos fyrster, hos sitt folks fyrster,
9. han som lar den ufruktbare hustru bo som glad barnemor! Halleluja!

  Psalms (113/150)