Psalms (112/150)  

1. Halleluja! Salig er den mann som frykter Herren, som har sin store lyst i hans bud.
2. Hans avkom skal være mektig på jorden; de opriktiges slekt skal velsignes.
3. Det er velstand og rikdom i hans hus, og hans rettferdighet står fast evindelig.
4. Det går op et lys i mørket for de opriktige, for den som er nådig og barmhjertig og rettferdig.
5. Lykkelig er den mann som forbarmer sig og låner ut; han hevder all sin sak i dommen.
6. For han skal ikke rokkes evindelig; den rettferdige skal være i evig minne.
7. Han skal ikke frykte for nogen ond tidende; hans hjerte er fast, det setter sin lit til Herren.
8. Hans hjerte er trygt; han frykter ikke, inntil han ser med lyst på sine fiender.
9. Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære.
10. Den ugudelige skal se det og harmes, han skal skjære tenner og optæres; de ugudeliges attrå blir til intet.

  Psalms (112/150)