Psalms (111/150)  

1. Halleluja! Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte i de opriktiges råd og i menigheten.
2. Store er Herrens gjerninger, søkt av alle dem som har lyst til dem.
3. Høihet og herlighet er hans gjerning, og hans rettferdighet står fast evindelig.
4. Han har sørget for at hans undergjerninger ihukommes; Herren er nådig og barmhjertig.
5. Han har gitt dem føde som frykter ham; han kommer sin pakt i hu evindelig.
6. Han har kunngjort sine gjerningers kraft for sitt folk idet han har gitt dem hedningers arv.
7. Hans henders gjerninger er sannhet og rett, alle hans bud er trofaste;
8. de er grunnfestet for all tid, for evighet, de er gjort i sannhet og rettvishet.
9. Han har sendt sitt folk forløsning, han har fastsatt sin pakt for evig tid; hans navn er hellig og forferdelig.
10. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom; god forstand har alle de som gjør derefter. Hans pris varer til evig tid.

  Psalms (111/150)