Psalms (106/150)  

1. Halleluja! Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.
2. Hvem kan utsi Herrens veldige gjerninger, forkynne all hans pris?
3. Salige er de som tar vare på det som rett er, den som gjør rettferdighet til enhver tid.
4. Kom mig i hu, Herre, efter din nåde mot ditt folk, se til mig med din frelse,
5. så jeg kan se på dine utvalgtes lykke, glede mig med ditt folks glede, rose mig med din arv!
6. Vi har syndet med våre fedre, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige.
7. Våre fedre i Egypten aktet ikke på dine undergjerninger, de kom ikke i hu dine mange nådegjerninger, men var gjenstridige ved havet, ved det Røde Hav.
8. Dog frelste han dem for sitt navns skyld, for å kunngjøre sitt velde,
9. og han truet det Røde Hav, og det blev tørt, og han lot dem gå gjennem dypene som i en ørken,
10. og han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem av fiendens hånd,
11. og vannet skjulte deres motstandere, det blev ikke én av dem tilbake.
12. Da trodde de på hans ord, de sang hans pris.
13. Men snart glemte de hans gjerninger, de bidde ikke på hans råd;
14. men de blev grepet av begjærlighet i ørkenen, og de fristet Gud på det øde sted.
15. Da gav han dem det de vilde ha, men sendte tærende sykdom over deres liv.
16. Og de blev avindsyke mot Moses i leiren, mot Aron, Herrens hellige.
17. Jorden oplot sig og slukte Datan og skjulte Abirams hop,
18. og en ild satte deres hop i brand, en lue brente op de ugudelige.
19. De gjorde en kalv ved Horeb og tilbad et støpt billede,
20. og de byttet sin ære* mot billedet av en okse, som eter gress. / {* 5MO 10, 21.}
21. De glemte Gud, sin frelser, som hadde gjort store ting i Egypten,
22. undergjerninger i Kams land, forferdelige ting ved det Røde Hav.
23. Da sa han at han vilde ødelegge dem, dersom ikke Moses, hans utvalgte, hadde stilt sig i gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem.
24. Og de foraktet det herlige land, de trodde ikke hans ord,
25. og de knurret i sine telt, de hørte ikke på Herrens røst.
26. Da opløftet han sin hånd og svor at han vilde la dem falle i ørkenen
27. og la deres avkom falle iblandt hedningene og sprede dem i landene.
28. Og de bandt sig til Ba'al-Peor og åt av offere til døde*, / {* d.e. de livløse avgudsbilleder.}
29. og de vakte harme ved sine gjerninger, og en plage brøt inn iblandt dem.
30. Da stod Pinehas frem og holdt dom, og plagen stanset;
31. og det blev regnet ham til rettferdighet fra slekt til slekt evindelig.
32. Og de vakte vrede ved Meribas vann, og det gikk Moses ille for deres skyld;
33. for de var gjenstridige mot hans* Ånd, og han talte tankeløst med sine leber. / {* d.e. Guds.}
34. De ødela ikke de folk som Herren hadde talt til dem om,
35. men de blandet sig med hedningene og lærte deres gjerninger,
36. og de tjente deres avguder, og disse blev dem til en snare,
37. og de ofret sine sønner og sine døtre til maktene*. / {* d.e. avgudene.}
38. og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døtres blod, som de ofret til Kana'ans avguder, og landet blev vanhelliget ved blod.
39. De blev urene ved sine gjerninger og drev hor ved sin adferd.
40. Da optendtes Herrens vrede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arv.
41. Og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem,
42. og deres fiender trengte dem, og de blev ydmyket under deres hånd.
43. Mange ganger utfridde han dem; men de var gjenstridige i sine råd, og de sank ned i usseldom for sin misgjernings skyld.
44. Og han så til dem når de var i nød, idet han hørte deres klagerop.
45. Og i sin godhet mot dem kom han sin pakt i hu, og det gjorde ham ondt efter hans store miskunnhet,
46. og han lot dem finne barmhjertighet for alle deres åsyn som hadde ført dem i fangenskap.
47. Frels oss, Herre vår Gud, og samle oss fra hedningene til å love ditt hellige navn, rose oss av å kunne prise dig!
48. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Og alt folket sier: Amen. Halleluja!

  Psalms (106/150)