Psalms (100/150)  

1. En salme til lovprisning. Rop med fryd for Herren, all jorden!
2. Tjen Herren med glede, kom frem for hans åsyn med jubel!
3. Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, og ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før.
4. Gå inn i hans porter med pris, i hans forgårder med lov, pris ham, lov hans navn!
5. For Herren er god; hans miskunnhet varer til evig tid, og hans trofasthet fra slekt til slekt.

  Psalms (100/150)