Numbers (7/36)  

1. Da nu Moses var ferdig med å reise tabernaklet og hadde salvet det og helliget det med alt som hørte til det, og likeledes salvet og helliget alteret med alt som hørte til det,
2. da kom Israels høvdinger, overhodene for sine familier, stammefyrstene, de som stod over alle som var blitt mønstret, og bar frem gaver.
3. De bar sin gave frem for Herrens åsyn, seks vogner med dekke over og tolv okser, en vogn for to høvdinger og en okse for hver; og de førte dem frem foran tabernaklet.
4. Og Herren sa til Moses:
5. Ta imot dette av dem, forat det kan brukes til tjenesten ved sammenkomstens telt, og du skal gi det til levittene, efter som enhver av dem trenger det til sin tjeneste.
6. Da tok Moses vognene og oksene og gav dem til levittene.
7. To av vognene og fire av oksene gav han til Gersons barn, efter deres særlige tjeneste.
8. Og fire av vognene og åtte av oksene gav han til Meraris barn, efter deres særlige tjeneste under opsyn av Itamar, sønn til Aron, presten.
9. Men til Kahats barn gav han ikke noget, fordi de skulde ta vare på de hellige ting og bære dem på sine skuldrer.
10. Den dag alteret blev salvet, kom høvdingene med gaver til dets innvielse, og de bar sin gave frem foran alteret.
11. Da sa Herren til Moses: La høvdingene komme med sin gave til alterets innvielse hver sin dag!
12. Og den som bar frem sin gave den første dag, var Nahson, Amminadabs sønn, høvdingen for Juda stamme.
13. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
14. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
15. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
16. en gjetebukk til syndoffer
17. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Nahsons, Amminadabs sønns gave.
18. Den annen dag kom Netanel, Suars sønn, Issakars høvding, med sin gave.
19. Han bar frem som sin gave et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
20. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
21. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
22. en gjetebukk til syndoffer
23. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Netanels, Suars sønns gave.
24. Den tredje dag kom høvdingen for Sebulons barn, Eliab, Helons sønn.
25. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
26. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
27. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
28. en gjetebukk til syndoffer
29. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eliabs, Helons sønns gave.
30. Den fjerde dag kom høvdingen for Rubens barn, Elisur, Sede'urs sønn.
31. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
32. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
33. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
34. en gjetebukk til syndoffer
35. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisurs, Sede'urs sønns gave.
36. Den femte dag kom høvdingen for Simeons barn, Selumiel, Surisaddais sønn.
37. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
38. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
39. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
40. en gjetebukk til syndoffer
41. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Selumiels, Surisaddais sønns gave.
42. Den sjette dag kom høvdingen for Gads barn, Eljasaf, De'uels sønn.
43. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
44. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
45. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
46. en gjetebukk til syndoffer
47. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Eljasafs, De'uels sønns gave.
48. Den syvende dag kom høvdingen for Efra'ims barn, Elisama, Ammihuds sønn.
49. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
50. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
51. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
52. en gjetebukk til syndoffer
53. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Elisamas, Ammihuds sønns gave.
54. Den åttende dag kom høvdingen for Manasses barn, Gamliel, Pedasurs sønn.
55. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
56. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
57. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
58. en gjetebukk til syndoffer
59. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Gamliels, Pedasurs sønns gave.
60. Den niende dag kom høvdingen for Benjamins barn, Abidan, Gideonis sønn.
61. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
62. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
63. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
64. en gjetebukk til syndoffer
65. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Abidans, Gideonis sønns gave.
66. Den tiende dag kom høvdingen for Dans barn, Akieser, Ammisaddais sønn.
67. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
68. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
69. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
70. en gjetebukk til syndoffer
71. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiesers, Ammisaddais sønns gave.
72. Den ellevte dag kom høvdingen for Asers barn, Pagiel, Okrans sønn.
73. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
74. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
75. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
76. en gjetebukk til syndoffer
77. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Pagiels, Okrans sønns gave.
78. Den tolvte dag kom høvdingen for Naftalis barn, Akira, Enans sønn.
79. Hans gave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, en sølvskål på sytti sekel efter helligdommens vekt, begge fulle av fint mel blandet med olje, til matoffer,
80. en skål av gull på ti sekel, full av røkelse,
81. en ung okse, en vær og et årsgammelt lam til brennoffer,
82. en gjetebukk til syndoffer
83. og til takkoffer to okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle lam. Dette var Akiras, Enans sønns gave.
84. Dette var gavene fra Israels høvdinger til alterets innvielse på den tid det blev salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler, tolv gullskåler,
85. hvert sølvfat på hundre og tretti sekel og hver skål på sytti sekel; alt sølvet i karene gikk op til to tusen og fire hundre sekel efter helligdommens vekt -
86. tolv gullskåler fulle av røkelse, hver skål på ti sekel efter helligdommens vekt; alt gullet i skålene gikk op til hundre og tyve sekel.
87. Storfeet til brennofferet var i alt tolv okser; dertil kom tolv værer, tolv årsgamle lam med tilhørende matoffer og tolv gjetebukker til syndoffer.
88. Og storfeet til takkofferet var i alt fire og tyve okser; dertil kom seksti værer, seksti bukker og seksti årsgamle lam. Dette var gavene til alterets innvielse, efterat det var salvet.
89. Og når Moses gikk inn i sammenkomstens telt for å tale med ham*, da hørte han røsten tale til sig fra nådestolen ovenover vidnesbyrdets ark mellem de to kjeruber; således talte han* til ham. / {* Herren.}

  Numbers (7/36)