Numbers (2/36)  

1. Og Herren talte til Moses og Aron og sa:
2. Israels barn skal leire sig, hver ved sitt banner, ved sin families hærmerke; de skal leire sig midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det.
3. På fremsiden, mot øst, skal Juda leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Judas barn er Nahson, Amminadabs sønn,
4. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fire og sytti tusen og seks hundre.
5. Ved siden av ham skal Issakars stamme leire sig; og høvdingen for Issakars barn er Netanel, Suars sønn,
6. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fire og femti tusen og fire hundre.
7. Likeså Sebulons stamme; og høvdingen for Sebulons barn er Eliab, Helons sønn,
8. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er syv og femti tusen og fire hundre.
9. Alle som er mønstret av Judas leir, hær for hær, er hundre og seks og åtti tusen og fire hundre; de skal være den første fylking som bryter op.
10. Mot syd skal Ruben leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Rubens barn er Elisur, Sede'urs sønn,
11. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er seks og firti tusen og fem hundre.
12. Ved siden av ham skal Simeons stamme leire sig; og høvdingen for Simeons barn er Selumiel, Surisaddais sønn,
13. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er ni og femti tusen og tre hundre.
14. Likeså Gads stamme; og høvdingen for Gads barn er Eljasaf, Re'uels sønn,
15. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fem og firti tusen, seks hundre og femti.
16. Alle som er mønstret av Rubens leir, hær for hær, er hundre og en og femti tusen, fire hundre og femti; de skal være den annen fylking som bryter op.
17. Så skal sammenkomstens telt bryte op, levittenes leir i midten av leirene; de skal bryte op efter som de har leiret sig, hver på sin plass under sine banner.
18. Mot vest skal Efra'im leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Efra'ims barn er Elisama, Ammihuds sønn,
19. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er firti tusen og fem hundre.
20. Ved siden av ham Manasse stamme; og høvdingen for Manasses barn er Gamliel, Pedasurs sønn,
21. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er to og tretti tusen og to hundre.
22. Likeså Benjamins stamme; og høvdingen for Benjamins barn er Abidan, Gideonis sønn,
23. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fem og tretti tusen og fire hundre.
24. Alle som er mønstret av Efra'ims leir, hær for hær, er hundre og åtte tusen og et hundre; de skal være den tredje fylking som bryter op.
25. Mot nord skal Dan leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Dans barn er Akieser, Ammisaddais sønn,
26. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er to og seksti tusen og syv hundre.
27. Ved siden av ham skal Asers stamme leire sig; og høvdingen for Asers barn er Pagiel, Okrans sønn,
28. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er en og firti tusen og fem hundre.
29. Likeså Naftali stamme; og høvdingen for Naftalis barn er Akira, Enans sønn,
30. og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er tre og femti tusen og fire hundre.
31. Alle som er mønstret av Dans leir, er hundre og syv og femti tusen og seks hundre; de skal være den siste fylking som bryter op under sine banner.
32. Dette var de av Israels barn som blev mønstret, efter sine familier; i alt var det seks hundre og tre tusen, fem hundre og femti mann som blev mønstret i leirene, hær for hær.
33. Men levittene blev ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, således som Herren hadde befalt Moses.
34. Og Israels barn gjorde så; de leiret sig under sine banner og brøt op, enhver efter sin ætt og sin familie, i alle deler således som Herren hadde befalt Moses.

  Numbers (2/36)