Numbers (13/36)  

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Send avsted menn for å utspeide Kana'ans land, som jeg nu vil gi Israels barn! En mann for hver fedrenestamme skal I sende; hver av dem skal være en høvding blandt folket.
3. Da sendte Moses dem fra ørkenen Paran efter Herrens ord; alle var de overhoder for Israels barn.
4. Og dette var deres navn: For Rubens stamme Sammua, Sakkurs sønn,
5. for Simeons stamme Safat, Horis sønn,
6. for Juda stamme Kaleb, Jefunnes sønn,
7. for Issakars stamme Jigeal, Josefs sønn,
8. for Efra'ims stamme Hosea, Nuns sønn,
9. for Benjamins stamme Palti, Rafus sønn,
10. for Sebulons stamme Gaddiel, Sodis sønn,
11. for Josefs stamme, for Manasse stamme Gaddi, Susis sønn,
12. for Dans stamme Ammiel, Gemallis sønn,
13. for Asers stamme Setur, Mikaels sønn,
14. for Naftali stamme Nahbi, Vofsis sønn,
15. for Gads stamme Ge'uel, Makis sønn.
16. Dette var navnene på de menn som Moses sendte for å utspeide landet; men Moses gav Hosea, Nuns sønn, navnet Josva.
17. Og Moses sendte dem for å utspeide Kana'ans land, og han sa til dem: Dra op her til sydlandet og stig op i fjellene
18. og se hvordan landet er, og om folket som bor der, er sterkt eller svakt, om det er lite eller stort,
19. og hvordan det land er som det bor i, om det er godt eller dårlig, og hvordan de byer er som det bor i, om det bor i leire eller i festninger,
20. og hvordan jorden er, om den er fet eller mager, om det er trær der eller ikke! Vær ved godt mot og ta med eder av landets frukt! Det var nettop på den tid de første druer blev modne.
21. Så drog de da op og utspeidet landet fra ørkenen Sin til Rehob, bortimot Hamat.
22. De drog op til sydlandet og kom til Hebron; der bodde Akiman, Sesai og Talmai, Anaks barn - Hebron var bygget syv år før Soan i Egypten.
23. Så kom de til Eskol-dalen; der skar de av en vinranke med en drueklase, og den bar to mann mellem sig på en stang; likeledes tok de granatepler og fikener.
24. Dette sted blev kalt Eskol-dalen* efter den drueklase som Israels barn skar av der. / {* d.e. drueklasens dal.}
25. Da firti dager var til ende, vendte de tilbake efter å ha utspeidet landet.
26. De gikk avsted og fant Moses og Aron og hele Israels barns menighet i ørkenen Paran, i Kades, og gav dem og hele menigheten beskjed om hvad de hadde sett, og viste dem landets frukt.
27. De fortalte ham og sa: Vi kom til det land du sendte oss til, og det flyter virkelig med melk og honning, og her er dets frukt.
28. Men det folk som bor i landet, er sterkt, og byene er som festninger og meget store; der så vi også Anaks barn.
29. Amalekittene bor i sydlandet, og hetittene og jebusittene og amorittene bor i fjellbygdene, og kana'anittene bor ute ved havet og langsmed Jordan.
30. Men da folket knurret mot Moses, søkte Kaleb å stagge dem og sa: Vi vil dra op og ta landet i eie; vi skal nok få det i vår makt.
31. Men de menn som hadde vært med ham der op, sa: Vi makter ikke å dra op mot det folk; for det er sterkere enn vi.
32. Og de talte ille blandt Israels barn om det land de hadde utspeidet, og sa: Det land vi drog igjennem for å utspeide det, er et land som fortærer* sine innbyggere, og alle de vi så der, var høivoksne folk; / {* ved de kriger som føres der.}
33. der så vi kjempene, Anaks barn av kjempeætten, og mot dem var vi i våre egne øine som gresshopper, og det syntes også de at vi var.

  Numbers (13/36)