Luke (18/24)  

1. Og han sa en lignelse til dem om at de alltid skulde bede og ikke bli trette.
2. Der var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke undså sig for noget menneske.
3. Og det var en enke der i byen, og hun kom til ham og sa: Hjelp mig til å få rett over min motstander!
4. Og lenge vilde han ikke; men til sist sa han ved sig selv: Om jeg enn ikke frykter Gud og ikke undser mig for noget menneske,
5. vil jeg dog hjelpe denne enke til å få rett fordi hun gjør mig uleilighet, så hun ikke til slutt skal komme og legge hånd på mig.
6. Og Herren sa: Hør hvad den urettferdige dommer sier!
7. Men skulde da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, dem som roper til ham dag og natt, og er han sen når det gjelder dem?
8. Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?
9. Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre:
10. To menn gikk op til templet for å bede; den ene var en fariseer og den andre en tolder.
11. Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder.
12. Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt.
13. Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig!
14. Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.
15. De bar også sine små barn til ham, forat han skulde røre ved dem; men da disiplene så det, truet de dem.
16. Men Jesus kalte dem til sig og sa: La de små barn komme til mig, og hindre dem ikke! for Guds rike hører sådanne til.
17. Sannelig sier jeg eder: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, han skal ingenlunde komme inn i det.
18. Og en rådsherre spurte ham: Gode mester! hvad skal jeg gjøre for å arve evig liv?
19. Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud.
20. Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, hedre din far og din mor.
21. Men han sa: Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av.
22. Da Jesus hørte det, sa han til ham: Ett fattes dig ennu: selg alt det du har, og del det ut til fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig!
23. Men da han hørte det, blev han meget bedrøvet; for han var meget rik.
24. Og da Jesus så det, sa han: Hvor vanskelig det er for de rike å komme inn i Guds rike!
25. For det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike.
26. Da sa de som hørte det: Hvem kan da bli frelst?
27. Men han sa: Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.
28. Og Peter sa: Se, vi har forlatt alt vårt og fulgt dig.
29. Da sa han til dem: Sannelig sier jeg eder: Det er ingen som har forlatt hus eller hustru eller brødre eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld
30. uten at han skal få mangefold igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.
31. Men han tok de tolv til sig og sa til dem: Se, vi går op til Jerusalem, og alt det som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal fullbyrdes.
32. For han skal overgis til hedningene og bli spottet og hånet og spyttet på,
33. og de skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå.
34. Og de forstod ikke noget av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa.
35. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget.
36. Da han hørte folk gå forbi, spurte han hvad dette var.
37. De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi.
38. Og han ropte: Jesus, du Davids sønn! miskunn dig over mig!
39. Og de som gikk foran, truet ham at han skulde tie. Men han ropte enda meget mere: Du Davids sønn! miskunn dig over mig!
40. Da stod Jesus stille, og bød at han skulde føres til ham; og da han kom frem, spurte han ham:
41. Hvad vil du jeg skal gjøre for dig? Han sa: Herre! at jeg må bli seende!
42. Og Jesus sa til ham: Bli seende! din tro har frelst dig.
43. Og straks fikk han sitt syn igjen, og fulgte ham og lovet Gud; og alt folket som så det, priste Gud.

  Luke (18/24)