Leviticus (18/27)  

1. Og Herren talte til Moses og sa:
2. Tal til Israels barn og si til dem: Jeg er Herren eders Gud.
3. I skal ikke gjøre som de gjør i Egyptens land, som I bodde i, og I skal ikke gjøre som de gjør i Kana'ans land, som jeg vil føre eder til, og I skal ikke vandre efter deres skikker.
4. I skal gjøre efter mine bud, og I skal holde mine lover, så I følger dem; jeg er Herren eders Gud.
5. Og I skal holde mine lover og mine bud, for det menneske som gjør efter dem, skal leve ved dem; jeg er Herren.
6. Ingen av eder skal røre ved nogen kvinne av sin nære slekt for å ha omgang med henne; jeg er Herren.
7. Din fars og din mors leie skal du ikke vanære; hun er din mor, du skal ikke ha omgang med henne.
8. Din stedmor skal du ikke ha omgang med; hun er din fars hustru.
9. Din søster, enten det er din fars datter eller din mors datter, enten hun er født hjemme eller født ute, skal du ikke ha omgang med.
10. Din sønnedatter eller din datterdatter skal du ikke ha omgang med; for det er ditt eget kjød.
11. Din stedmors datter, som også er din fars datter, skal du ikke ha omgang med; hun er din søster.
12. Din fars søster skal du ikke ha omgang med; hun er din fars nære slekt.
13. Din mors søster skal du ikke ha omgang med; for hun er din mors nære slekt.
14. Din farbrors leie skal du ikke vanære, hans hustru skal du ikke komme for nær; hun er din fars søster.
15. Din sønnekone skal du ikke ha omgang med; hun er din sønns hustru, du skal ikke ha omgang med henne.
16. Din brors hustru skal du ikke ha omgang med - ikke vanære din brors leie.
17. Du skal ikke ha omgang med en kvinne og tillike med hennes datter; hennes sønnedatter eller hennes datterdatter skal du heller ikke ta og ha omgang med; de er hennes nære slekt, det er skammelig ferd.
18. Du skal ikke ta din hustrus søster til ekte mens din hustru lever, så du vekker fiendskap mellem dem ved å ha omgang med dem begge.
19. En kvinne som er uren i sin månedlige svakhet, skal du ikke gå inn til og ha omgang med.
20. Din næstes hustru skal du ikke ha samleie med, sa du blir uren ved henne.
21. Du skal ikke gi noget av dine barn fra dig til ildoffer for Molok*; du skal ikke vanhellige din Guds navn; jeg er Herren. / {* ammonittenes avgud, til hvis ære barn blev opbrent.}
22. Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.
23. Du skal ikke ha omgang med noget dyr, for da blir du uren; heller ikke skal en kvinne la noget dyr ha omgang med sig; det er skamløs ferd.
24. Gjør eder ikke urene med noget sådant! For alt dette gjorde de sig urene med de hedninger som jeg driver ut for eders øine,
25. og landet blev urent, og jeg hjemsøker det for dets misgjerning, så landet utspyr sine innbyggere.
26. Men I skal holde mine lover og mine bud og ikke gjøre nogen av disse vederstyggelige gjerninger, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder;
27. for alle disse vederstyggelige gjerninger har landets innbyggere gjort, de som var der før eder, og således blev landet urent.
28. Ellers kommer landet til å utspy eder, fordi I gjør det urent, likesom det utspyr det folk som har vært der før eder.
29. For hver den som gjør nogen av alle disse vederstyggelige gjerninger, skal utryddes av sitt folk, hver og en som gjør sådant.
30. Så skal I da ta vare på det jeg vil ha varetatt, så I ikke gjør efter nogen av de vederstyggelige skikker som de har fulgt før eder, og ikke fører urenhet over eder ved dem; jeg er Herren eders Gud.

  Leviticus (18/27)