John (3/21)  

1. Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer;
2. han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.
3. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.
4. Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes?
5. Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.
6. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
7. Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny!
8. Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden.
9. Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje?
10. Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?
11. Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd.
12. Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske?
13. Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.
14. Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies,
15. forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv.
16. For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;
17. for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.
18. Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde.
20. For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset;
21. men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.
22. Derefter kom Jesus og hans disipler til Judea, og han blev der sammen med dem og døpte.
23. Men også Johannes døpte, i Ænon, nær ved Salim, fordi det var meget vann der, og folk kom dit og lot sig døpe;
24. for Johannes var enda ikke kastet i fengsel.
25. Det blev nu en trette mellem Johannes' disipler og en jøde om renselsen,
26. og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han døper, og alle kommer til ham!
27. Johannes svarte og sa: Et menneske kan ikke få noget uten at det er gitt ham fra himmelen.
28. I er selv mine vidner at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men: Jeg er utsendt foran ham.
29. Den som har bruden, han er brudgom; men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder sig storlig over brudgommens røst. Denne min glede er nu blitt fullkommen.
30. Han skal vokse, jeg skal avta.
31. Han som kommer ovenfra, er over alle; den som er av jorden, er av jorden og taler av jorden. Han som kommer fra himmelen, er over alle;
32. det han har sett og hørt, det vidner han, og ingen tar imot hans vidnesbyrd;
33. den som har tatt imot hans vidnesbyrd, han har stadfestet at Gud er sanndru.
34. For han som Gud har utsendt, taler Guds ord; for Gud gir ikke Ånden efter mål.
35. Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd.
36. Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.

  John (3/21)