John (16/21)  

1. Dette har jeg talt til eder forat I ikke skal ta anstøt.
2. De skal utstøte eder av synagogene; ja, det kommer en tid da hver den som slår eder ihjel, skal tro at han viser Gud en dyrkelse.
3. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke mig.
4. Men dette har jeg talt til eder, forat I, når timen kommer, da skal minnes at jeg sa eder det; men dette sa jeg eder ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos eder.
5. Men nu går jeg bort til ham som har sendt mig, og ingen av eder spør mig: Hvor går du hen?
6. Men fordi jeg har talt dette til eder, har sorg fylt eders hjerte.
7. Men jeg sier eder sannheten: Det er til gagn for eder at jeg går bort; for går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder; men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder.
8. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
9. om synd, fordi de ikke tror på mig;
10. om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og I ser mig ikke lenger;
11. om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
12. Ennu har jeg meget å si eder; men I kan ikke bære det nu;
13. men når han, sannhetens Ånd, kommer, skal han veilede eder til hele sannheten; for han skal ikke tale av sig selv, men det som han hører, skal han tale, og de tilkommende ting skal han forkynne eder.
14. Han skal herliggjøre mig; for han skal ta av mitt og forkynne eder.
15. Alt det Faderen har, er mitt; derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner eder.
16. Om en liten stund ser I mig ikke lenger, og atter om en liten stund skal I se mig.
17. Nogen av hans disipler sa da til hverandre: Hvad er dette han sier til oss: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig; og: Jeg går til Faderen?
18. De sa da: Hvad er dette han sier: Om en liten stund? Vi forstår ikke hvad han mener.
19. Jesus visste at de vilde spørre ham, og han sa til dem: Grunder I på dette med hverandre at jeg sa: Om en liten stund ser I mig ikke, og atter om en liten stund skal I se mig?
20. Sannelig, sannelig sier jeg eder: I skal gråte og jamre eder, men verden skal glede sig; I skal ha sorg, men eders sorg skal bli til glede.
21. Når kvinnen føder, har hun sorg, fordi hennes tid er kommet; men når hun har født sitt barn, kommer hun ikke lenger sin trengsel i hu, av glede over at et menneske er født til verden.
22. Således har også I nu sorg; men jeg skal se eder igjen, og eders hjerte skal glede sig, og ingen tar eders glede fra eder.
23. Og på den dag skal I ikke spørre mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det I beder Faderen om, skal han gi eder i mitt navn.
24. Hitinntil har I ikke bedt om noget i mitt navn; bed, og I skal få, forat eders glede kan bli fullkommen!
25. Dette har jeg talt til eder i lignelser; det kommer en tid da jeg ikke lenger skal tale til eder i lignelser, men fritt ut forkynne eder om Faderen.
26. På den dag skal I bede i mitt navn, og jeg sier eder ikke at jeg skal bede Faderen for eder;
27. for Faderen selv elsker eder, fordi I har elsket mig og trodd at jeg er utgått fra Gud.
28. Jeg er utgått fra Faderen og kommet til verden; jeg forlater verden igjen og går til Faderen.
29. Hans disipler sa: Se, nu taler du fritt ut og sier ingen lignelse;
30. nu vet vi at du vet alt og ikke trenger til at nogen spør dig; derfor tror vi at du er utgått fra Gud.
31. Jesus svarte dem: Nu tror I;
32. se, den stund kommer, og er kommet, da I skal spredes hver til sitt og late mig alene; men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig.
33. Dette har jeg talt til eder forat I skal ha fred i mig. I verden har I trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

  John (16/21)